කටාරයේ මහජන සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්!

කටාරයේ මහජන සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයෙන් විශේෂ නිවේදනයක්!

මහජන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය (MoPH) COVID-19 වැළැක්වීමේ පියවර පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර තිබෙන බව විදෙස් පුවත් සේවා වාර්තා කරයි.

 රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කළ විගස COVID-19 සඳහා පරීක්‍ෂා කර නිසි වැළැක්වීමේ පියවර අනුගමනය කරන ලෙසයි මහජන සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ.

හමාඩ් වෛද්‍ය සංස්ථාව සහ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා සංස්ථාව සමඟ MoPH විසින් රට තුළ පවතින COVID-19 ට එරෙහි සටනේදී තම කාර්යභාරය ඉටු කරන ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර ඇත.

“ සියලුම සාමාජිකයින්ට ප්‍රධාන ක්‍රියා තුනක් හරහා COVID-19 ට එරෙහි අඛණ්ඩ සටනේදී ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කළ හැකිය: 

එන්නත් කිරීම

ඔබ සුදුසුකම් ඇති විට බූස්ටර එන්නත ලබා ගැනීම

ඔබ COVID-19 හි ලක්ෂණ සහ රෝග ලක්ෂණ අත්විඳින්නේ නම් ඉතා ඉක්මනින් පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම; 

තවද මුහුණු ආවරණ පැළඳීම සහ සමාජ දුරස්ථභාවය සහ නිතිපතා අත් සේදීම ඇතුළු පූර්වාරක්ෂාව පිළිපැදීම,වගකීමෙන් ඉටුකල යුතු බව ”අමාත්‍යාංශය පවසයි.