සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ ලෝකයේ විශිෂ්ඨතම කතුන් 100 අතරට

සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ ලෝකයේ විශිෂ්ඨතම කතුන් 100 අතරට

බීබීසී මාධ්‍ය ආයතනය විසින් 2022 වසරේ දී ලොව වඩාත්ම බලපෑමක් ඇති කළ විශිෂ්ඨ කාන්තාවන් 100 දෙනකු නම් කර තිබේ.

ඒ අතර, අතුරුදහන් වූ මාධ්‍යවේදී ප්‍රගීත් එක්නැලිගොඩ මහතාගේ බිරිඳ වන සන්ධ්‍යා එක්නැලිගොඩ මහත්මිය සිටී.