බොගවන්තලාව වතුයායේ කම්කරුවන් වැටුප් නොමැතිව අසරණ වෙයි

බොගවන්තලාව වතුයායේ කම්කරුවන් වැටුප් නොමැතිව අසරණ වෙයි

බොගවන්තලාව වැවිලි සමාගමට අයත් බොගවන්තලාව වතුයායේ කම්කරුවන් ඔවුන්ගේ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දී සිටිති.

රුපියල් 1000 ක වැටුපක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු වතු කළමනාකාරිත්වය කම්කරුවන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ දිනකට තේ කිලෝග්‍රෑම් 18 ක් නෙළා ගන්නා ලෙසයි. බොගවන්තල කම්කරුවන් මෙය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් කියා සිටියේ තමන් මෙතෙක් නෙළා ගත් කිලෝග්‍රෑම් 15 ක් පමණක් නෙළා ගත් හැකි බවයි.

මෙම තත්වය තුළ වතු කළමනාකාරිත්වය දැනුම් දුන්නේ ඔවුන්ට දිනකට තේ කිලෝග්‍රෑම් 18 ක් නෙළා ගත යුතු බවත් එසේ නොමැතිනම් ඔවුන්ට සතියකට දින 2 ක් හෝ 3 ක් පමණක් රැකියා ලබා දිය හැකි බවත් දිනකට තේ කිලෝග්‍රෑම් 18 කට වඩා නෙළා ගන්නේ නම් ඔවුන්ට සතියකට දින 6 ක් රැකියා ලබා දිය හැකි බවය.

මෙම අවස්ථාවේ දී කම්කරුවන් තේ කිලෝග්‍රෑම් 15 ක් නෙළා ගැනීම නිසා ඔවුන්ට වැඩ ලබා දී ඇත්තේ අප්‍රේල් මාසයේ දින 12 ක් පමණි. පසුගිය මැයි මාසයේ දී ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ දින 9 ක වැඩ පමණි.

රුපියල් 750 ක වැටුපක් මත කිලෝග්‍රෑම් 15 ක් තේ නෙළා ගැනීම දවසේ ආරම්භයේ සිට පසුගිය මාර්තු දක්වා මාසික ඔවුන්ට දින 20 සිට දින 28 දක්වා රැකියා ලබා දී ඇති බැවිනි  ඔහුට අවසන් වැටුප මසකට රුපියල් 10,000 ඉක්මවයි කෙසේ වෙතත්, 2021 අප්රේල් මාසයේ දී රැකියා දින 12 ක් ලබා දී ඇති බැවින්, ඔවුන්ගේ අවසන් වැටුප අප්රේල් මාසයේ දී රුපියල් 1000 ට අඩු මුදලක් ලැබී ඇති බව ද ඔවුහු පැවසූහ. ඔහුට මැයි මාසය සඳහා රුපියල් 500 ක වැටුපක් ද ලබා ගැනීම සැක සහිත බව ද ඔවුහු කියති.

බොගවන්තලාව වතුයායේ දරුවන් හතර දෙනෙකු සිටින නිවසේ දී හි ස්වාමිපුරුෂයා සහ භාර්යාව අප්‍රේල් මාසයේ වැටුප රුපියල් 200 බැගින් වූ අතර දරුවන් දෙදෙනෙකු මානසික ආබාධිතයන්  මෙම රුපියලේ 400 වැටුපත් සමඟ ඔවුන්ට ආහාර වේල් පවා සපුරා ගැනීමට නොහැකි වන අතර දරුවන්ගේ වෛද්‍ය වියදම් හා විදුලිය ද සපුරා ගත නොහැක.

මෙම තත්වය තුළ ඔවුන්ට පසුගිය මාසයේ වැඩකරනු ලැබුවේ දින 9 ක් පමණක් වන අතර මෙවර ඔවුන් කඳුළු සලන්නේ ඔවුන්ගේ වැටුප සඳහා රුපියල් සිය ගණනක් පමණක් තිබියදී ඔවුන් දිවි ගලවා ගන්නේ කෙසේදැයි නොදන්නා බැවිනි.

මේ ආකාරයට, බොගවන්තලාව වතු කම්කරුවන්ගේ කොටස් හතරේ පවුල් කුමක් කළ යුතු දැයි නොදැන දුක් විඳින අතර රුපියල් 1000 ට වඩා අඩු ආදායමක් උපයති. ඔවුන් පවසන්නේ ඔවුන් අයත් වෘත්තීය සමිති ගැටළුව ප්‍රමාද කිරීම හැර වෙනත් කිසිදු ලදායී පියවරක් ගෙන නොමැති බවයි.

මෙම නිර්ධන පංතිය පවසන්නේ ඔවුන් මේ වන විට කොරෝනා රෝගයෙ නිසා රැකියාවක් නොමැති විට රැකියාවට යාමට නොහැකි තත්වයකට පත්ව ඇති බවත්, එබැවින් තමන්ට සාධාරණය ඉටු කර ගැනීමට කොතැනට යා යුතුදැයි නොදන්නා බවත්ය.