සහෝදරයාට !

bala-tampoe

රට දැය රකින විරුවන් ඇත නෙක අයුරින්

මිනිසුන් නිසා දිවි දෙයි දෙවිවරු විලසින්

වැඩ බිම දනන් විඳිනා නෙක දුක් සිතඟින්

දුටුවා නුඹේ හදවත රිදෙනා තරමින්

 

තේජස කෙනෙකු තුල තිබෙනා මනා ලෙස

පරිනත බවේ සැකයක් නැත කිසිම ලෙස

කාටත් එකම හැන්දෙන් බෙදනා රහස

ඇල්ලූ කෙනෙකු තවමත් නොගැටුනා ඇස

 

අනියත නමුත් ලොව පවතින සියලු දෙය

පවතින්නට දෙයක් මෙහි සැඟවිලා ගිය

සොයනා නමුත් දින දින වියකෙනා දෙය

හමුවන මගක් නැතිවම සිහිනයක් විය

 

ඉපදුන සැවොම මිය යනවා යම් දිනක

නුඹ ගිය දිනේ නොමයයි ගිලිහී මතක

හැකි උනොතින් හමුවෙනවා අපි දිනක

යහපත් සිතින් පැතුමක් නැගුනා සිතක

 

- තුෂාරි  සේනාරත්න -