හතර දෙසින් වරෙල්ලා - රොඳ බැදගෙන වරෙල්ලා

හතර දෙසින් වරෙල්ලා - රොඳ බැදගෙන වරෙල්ලා

මර්දනය නවතනු! අරගලකරුවන් වහා නිදහස් කරනු ! 2022. 08. 04 වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන විසින් සංවිධානය කළ විරෝධතා උද්ඝෝෂණයේ සටන් පාඨ

හතර දෙසින්     - වරෙල්ලා

රොඳ බැදගෙන - වරෙල්ලා

බට ලන්දේ       - මිනී මරුවා

පන්නන්නට      - වරෙල්ලා

රනිල් රනිල්      - උඹ ජනපති

හොර නඩේට   - උඹ අධිපති

ජනතාවට         - කොඩි විණයකි

දැන් පලයන්     - හොදටම ඇති

හොර ගෝඨත් - ගෙදර යැව්ව

ජන බලයට       - උඹ මොකෙද්ද

ලැයිස්තුවෙන්   - ආපු උඹට

යන්න වෙන්නෙ - ඇපත් නැතුව

යන්න ගෙයක් - නෑ කිය කිය

බොරු කියන්නෙ - උඹ කාටද

ඉඩ දුන්නොත් - ඉන්න උඹට

නැතිවෙනවා     - රටක් අපිට

නැතිවාදම්         - ගැන කියන්න

ජන පතියෙක්    - ඇයි රටකට

රට වැනසුව      - තොපේ පවට

දුක් විදින්නෙ    - අපි මොකටද

අරගල කළ       - උන් දඟගෙට

බැංකු හොරා     - රජ පුටුවට

ජනතාවනි         - ඉඩ දෙනවද

යන්න තවත්     - මේ ක්‍රමේට

ජෝසප් ලා       - හිරේ යනවා

සටන් කරල      - රට වෙනුවෙන්

බැංකු හොරා     - රජ කරනවා

නීතිය දැන්        - අමු හෙලුවෙන්

අරගලයට         - සවිය දුන්නෙ

බැංකු සේවෙ    - නායකයො

හිරේ දාලා         - තොපි හිතුවද

නවත්තන්න      - අපේ සටන

මහ දවාලෙ       - වෙඩි තිය තිය

මිනි මරද්දි        - කෝ නීතිය

හොර නඩයක් - රටකරද්දි

රජ කරන්නෙ    - අවනීතිය

ඇදිරි නීති         - හදිසි නීති

මොක එන්නෙත්  - මර්දනේට

හොරා කද්දි      - මිනි මරද්දි

කොහෙද තිබ්බෙ - ඔය නීතිය

පොදු දේපල     - රකින බයිලා

කියපල්ලා        - චීන්නුන්ට

අපි දන්නව       - තොපි හදන්නෙ

විකුණන්නයි     - පොදු දේපල

මර්දනයේ         - හදිසි නීති

අකුලා පං          - මරිසි නීති

බටලන්දෙගෙ   - කැලෑ නීති

අකුල ගනිං        - තගරි නීති

අත නොතබන් - අරගලයට

තිත  තබපං       - මර්දනයට

සහන දියව්       - මහජනයට

හිස නවපං        - ජනමතයට

අපි ආවේ          - මහ පාරට

තොපි වනසපු   - රට හදන්න

හෙට උපදින     - දරුවට වත්

හුස්ම ගන්න     - ඉඩක් දෙන්න

හොරා කාල      - විකුණ කාල

දශක හතක්       - රට වැනසුව

විරුද්ධ වුණු      - මහ ජනයට

වෙඩි තිය තිය   - ලේ හැලුවා

ධන පතින්ට      - සහන දුන්නා

ජනතාවට         - බර පැටෙව්වා

අන්තිමේදි        - මුළු රටක්ම

මහපාරට          - ඇදල දැම්මා

උලත් එකයි      - පිලත් එකයි

තොපි වනසපු   - රටේ අපිට

විසඳන තුරු      - අපේ ප්‍රශ්න

අපි හැපෙනවා - තොපිත් එක්ක

හිරේ දාපු          - අපේ එවුන්

නිදහස් කර       - එවපල්ලා

රට වනසපු       - තොපි ඔක්කොම

බැහැල ගෙදර   - පලයල්ලා

එතෙර මෙතෙර - හැම තැනින්ම

විරෝධයේ       - රැල්ල එනවා

වැඩි දවසක්      - නෑ රනිලෝ

උඹට ගෙදර      - යන්න වෙනවා

මහ පාරත්         - හිර ගෙදරත්

අපිට එකයි       - අපි බය නෑ

ජන බලයෙන්   - තොපි ඔක්කොම

යවල මිසක්      - හැරෙන්නෙ නෑ

මොන බලයත් - ජන බලයට

යටයි ඒක         - දැනගනිල්ලා

ඉස්සරහට         - ජනතාවගෙ

යුගය එන්නෙ   - දුවපල්ලා

ජනතාවනි         - සටන් වදිමු

ජන පීඩක         - බලය බිඳිමු

එක්ව නැගෙමු - එක්ව හැපෙමු

ජනතාවගෙ       - බලය හදමු

වෘත්තීය සමිති හා බහුජන සංවිධාන එකතුව