දීපවාලී උත්සවය සැමරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයෙන් උපදෙස් හා නිර්දේශ


deepawaleeමෙවර දීපවාලී උත්සවය සැමරීමේ දී වතුකරයේ ජනතාව හා හින්දු ප්‍රජාව අතරකොවිඩ් - 19 වෛරසය පැතිරීම වැළැක්වීම පිළිබදව වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් එම උත්සවය සැමරිය යුතු ආකාරය පිළිබදව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් සෞඛ්‍ය උපදෙස් හා නිර්දේශයන් හින්දු නායකයින්, ප්‍රජා නායකයින් ඇතුලු හින්දු ආගමික ජනතාවට ලබාදිමට පියවර ගෙන ඇත.

ඒ අනුව රටේ පවතින කොවිඩ් -19 වෛරස තත්ත්වයද සමග ලබන නොවැම්බර් මස 14 වන දිනට යෙදෙන දීපවාලි උත්සවය සමරනආකාරය පහත සදහන් පරිදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් සහ උපදෙස් මත සිදු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය හින්දු ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

  • මෙම දීපවාලී උත්සව සමයේ දී යහපත් හැඟීම් රඳවා තබා ගැනීමටත්, උත්සව සමය තුළ එක් හින්දු භක්තිකයෙකුට වත් වෛරසය ආසාදනය නොවීමට වගබලා ගත යුතුය.
  • ජනතාව එක්රැස් නොවී දැනට සිටින ස්ථාන වලම රැඳී සිටිය යුතුය. කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර වැනි ඉහළ අවදානම් සහිත ප්‍රදේශවලින් ඔබේ ගමේ සිටින ආදරණීයයන්ට ආසාදනය පැතිරවීමෙන් වැළකී සිටිය යුතුය.
  • දුර ගමන් නොගොස් නිවසේ රැදී සිටිමින් දීපවාලී උත්සවය සැමරිය යුතුය.
  • පවුලේ සාමාජිකයින්ට, මිතුරන්ට සහ නෑදෑයින්ට දුරකථනයෙන් අමතා සුබ පැතීමට කටයුතු කළ යුතුය.
  • කෝවිල්වල, ප්‍රජාවන්හි හෝ වතු ආශ්‍රිතව ආගමික උත්සව නොපැවැත්විය යුතුයි.
  • වහා ගිණි ඇවිලෙන සුළු ඇල්කොහොල් සහිත දෑත් සනීපාරක්ෂක දියර භාවිත කරමින් ආලෝක ලාම්පු දැල්වීම නොකරන්න. ආගමික කටයුතුවලට පෙර සහ පසු අත් සබන් හා ජලය යොදා සෝදන්න.
  • අතට අත දීමෙන් සහ වැළැදගැනීමෙන් තොරව “ආයුබෝවන් / වනක්කම්” යැයි කියමින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් ආචාර කිරීම සුදුසුය.
  • මෙම උත්සව සමයේදී මත්පැන් හා දුම්වැටි භාවිත කරමින් සාද නොපැවැත්විය යුතුය.

මෙම දීපවාලි උත්සව සමයේ දී සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් COVID පැතිරීම වැළැක්වීමට සහාය වන ලෙසත්, වගකීමෙන් හා ආරක්ෂිතව ක්‍රියා කිරීමෙන්! මෙම දීපවාලි උත්සවය නව ආකාරයකින් සමරමු! යනුවෙන් ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

 

වැඩබිම