සිකුරාදා වෙනකොට ආණ්ඩුව රට වහන්නේ නැත්නම්, සදුදා වෙනකොට වෘත්තීය සමිති විදිහට අපි රට වහනවා (VEDIO)

මහජනතාව  අනවශ්‍ය නිරාවරණයකට ලක් නොකොට, "ශ්‍රී ලාංකේය කොවිඩ් නව ප්‍රබේදය" නිර්මාණය කරන තුරු බලා නොඉද,  ආණ්ඩුව රට ලොක් ඩවුන් නොකරන්නේනම්, සියලූම ඒකාබද්ධ ලොක් ඩවුන් කිරීමක් සදහා සියළු වෘත්තීය සමිති සූදානම් බව වෘත්තීය සමිති සමිති එකමුතුව විසින් ඊයේ පැවැති පුවත්පත් සාකච්ඡාවකදී රවි කුමුදේස් මහතා පැවසීය.

සිකුරාදා වන විට රජය රට වැසීමක් සිදු නොකලහොත්, සදුදා සිට වෘත්තිය සමිති ලොක් ඩවුන් කිරීමකට සියල්ල සූදානම්, ඒ අතරම එම ලොක් ඩවුන් කිරීම විද්‍යාත්මක ලොක් ඩවුන් කිරීමක් ලෙස සාර්ථක කර ගැනීමට අදාල පහත අවශ්‍යතා රට තුල සම්පූර්ණ කිරීමටද මෙම "ලොක් ඩවුන් වර්ජන ක්‍රියා මාර්ගයෙන්" ආණ්ඩුවට බල සිටින බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

  1. දින 10ක විද්‍යාත්මක ලොක් ඩවුන් කිරීමක් සිදු කරන්න
  2. අවම වශයෙන් එම කාළය තුල කොවිඩ් PCR, රැපිඩ් PCR, ක්ෂණික ප්‍රතිපාදන ජනක ඇතුළු කොවිඩ් පරීක්ෂණ ලක්ෂයක් සිදු කරන්න
  3. ආසාදිතයින් වෙන් කරන්න. සාමාන්‍ය රෝග ලක්ෂණ සදහා නිවසේ ප්‍රතිකාර සැලසුම් කරන්න
  4. රෝග ලක්ෂණ සහිත අතර මැදි ප්‍රතිකාර අවශ්‍ය අය සදහා ඇදන් ලක්ෂයක අතරමැදි මධ්‍යස්ථාන සූදානම් කරන්න
  5. අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සදහා ඇදන් 10000ක් වෙන්කර තබන්න
  6. විද්‍යාත්මක ආවේක්ෂණයක් හරහා රෝගය නිවැරදිව පුරෝකථණය කිරීම සැලසුම්.කරන්න
  7. එම කාලය තුල සංචාරකයින් ගෙන්වීම වලක්වන්න.
  8. සියළු විදේශ වල සිට පැමිණෙන ආගමනිකයින්ගේ ප්‍රභේද පිළිබද සැලකිලිමත් වන්න
  9. රට තුල හමුවන රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය අනූව කොළ, තැඹිලි, රතු කලාප හදුනා ගැනීම සහ කොළ- තැඹිලි කලාප ආරක්ෂා කරමින් වැඩි දියුණු කිරීම.
  10. ලොක් ඩවුන් කාලය තුල ජන අවශ්‍යතා පිළිබදව රජයේ වගකීම ඉටු කරන්න