රට විරුවන් ජනපතිට ශාප කරයි - ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂගෙන් ප්‍රකාශයක් (VIDEO)