විදුලි ඉංජිනේරුවරු තවදුරටත් අකුරට වැඩ

විදුලි ඉංජිනේරුවරු තවදුරටත් අකුරට වැඩ
තම ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් විසඳුම් ලබා දෙනතුරු අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බව ලංකා විදුලි ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සංගමය තවදුරටත් ප්‍රකාශ කරයි.
 

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික චරිත් ජයනාත් දයාරත්න මහතා සඳහන් කළේ, විදුලි බල මණ්ඩල නව සාමාන්‍යාධිකාරිවරයා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිශ්චිත තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බවයි.


තවත් පුවත් ලිපි කියවන්න..

විදුලි ඉංජිනේරුවෝ ලෙඩ වෙති